دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OMAL 2500 سر معمولي

C120

C120

75,100 تومان
مشخصات محصول
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1400
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OTHERS
نام لاتين چکش C120
ويژگي ضدسايش
نام فارسي چکش -
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش