دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) OMAL 2500 سر شياردار

C120

C120

77,300 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
نام لاتين چکش C120
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
نام فارسي چکش -
ويژگي ضدسايش
دسته قطر 150-165
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش