دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) C120 سر معمولي

TH210

TH210

5,000 تومان
مشخصات محصول
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام لاتين چکش TH210
مدت ضمانت 2 سال
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OTHERS
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش