دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) C120 سر شياردار

TH210

TH210

7,200 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر -
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OTHERS
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 125-135
رنگ مشکی
نام فارسي چکش -
قطر برحسب ميليمتر 133
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش