دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) TH210 سر شياردار

MB 1200

MB 1200

7,200 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين کمپاني سازنده چکش OTHERS
نام فارسي چکش -
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
دسته قطر 95-125
طول برحسب ميليمتر -
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
برند محصول NKG
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش