دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) TH210 سر شياردار

MB 1200

MB 1200

7,200 تومان
مشخصات محصول
نوع سر سر شياردار
نام فارسي چکش -
رنگ مشکی
نام لاتين چکش MB 1200
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
طول برحسب ميليمتر -
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش