دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MB 1200 سر معمولي

PB 150

PB 150

41,400 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش PB 150
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
رنگ مشکی
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
ويژگي ضدسايش
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
دسته قطر 95-125
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش