دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) MB 1200 سر شياردار

MB 1200

MB 1200

7,200 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
نام فارسي چکش -
برند محصول NKG
نوع سر سر شياردار
نام فارسي کمپاني سازنده چکش ساير
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين چکش MB 1200
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش