دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 150 سر معمولي

PB 150

PB 150

41,400 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نام فارسي کمپاني سازنده چکش پوکوتک
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي چکش پوکوتک 150
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش