دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 150 سر معمولي

PB 150

PB 150

41,400 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نوع سر معمولي
نام لاتين چکش PB 150
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش