دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور)

PB 200

PB 200

49,700 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي کمپاني سازنده چکش پوکوتک
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نوع سر معمولي
مدت ضمانت 2 سال
نام فارسي چکش پوکوتک 200
طول برحسب ميليمتر 1200
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش