دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور)

PB 200

PB 200

49,700 تومان
مشخصات محصول
مدت ضمانت 2 سال
دسته قطر 135-150
نوع سر معمولي
رنگ مشکی
طول برحسب ميليمتر 1200
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
برند محصول NKG
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش