دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300 سر معمولي

PB 300

PB 300

5,100 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي چکش پوکوتک 300
برند محصول NKG
نوع سر معمولي
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش