دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300 سر معمولي

PB 300

PB 300

5,100 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
نوع سر معمولي
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نام فارسي چکش پوکوتک 300
دسته قطر 135-150
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين چکش PB 300
طول برحسب ميليمتر -
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش