دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300 سر شياردار

PB 300

PB 300

7,300 تومان
مشخصات محصول
رنگ مشکی
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي کمپاني سازنده چکش پوکوتک
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
نام لاتين چکش PB 300
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نام فارسي چکش پوکوتک 300
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش