دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300-T سر معمولي

PB 300-T

PB 300-T

5,100 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
رنگ مشکی
ويژگي ضدسايش
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام لاتين چکش PB 300-T
دسته قطر 135-150
نوع سر معمولي
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش