دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300-T سر شياردار

PB 300-T

PB 300-T

0 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 135-150
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
طول برحسب ميليمتر -
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نام لاتين چکش PB 300-T
ويژگي ضدسايش
قطر برحسب ميليمتر 149
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش