دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 300-T سر الماسه فورج

PB 300-T

PB 300-T

10,600 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
نام فارسي چکش پوکوتک 300 دنباله دار
نام لاتين چکش PB 300-T
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 149
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش