دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 400 سر شياردار

PB 400

PB 400

76,500 تومان
مشخصات محصول
قطر برحسب ميليمتر 154
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POQUTEC
طول برحسب ميليمتر 1400
برند محصول NKG
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي چکش پوکوتک 400
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش