دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PB 400 سر الماسه فورج

PB 400

PB 400

79,800 تومان
مشخصات محصول
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
دسته قطر 150-165
ويژگي ضدسايش
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 154
نام فارسي کمپاني سازنده چکش پوکوتک
نوع سر سر الماسه فورج
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش