دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) PK 230 سر معمولي

PK 230

PK 230

49,500 تومان
مشخصات محصول
نوع سر معمولي
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام لاتين کمپاني سازنده چکش POWERKING
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي چکش پاورکينگ 230
نام لاتين چکش PK 230
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش