دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 23 سر معمولي

RH 23

RH 23

5,000 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر -
دسته قطر 135-150
نام فارسي کمپاني سازنده چکش رينو
نام لاتين چکش RH 23
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش