دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 23 سر معمولي

RH 23

RH 23

5,000 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
دسته قطر 135-150
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي چکش رينو 23
نوع سر معمولي
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
نام فارسي کمپاني سازنده چکش رينو
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش