دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 23 سر شياردار

RH 23

RH 23

7,200 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي کمپاني سازنده چکش رينو
رنگ مشکی
ويژگي ضدسايش
نام فارسي چکش رينو 23
نام لاتين کمپاني سازنده چکش RHINO
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قطر برحسب ميليمتر 135
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش