دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 23 سر الماسه فورج

RH 23

RH 23

10,500 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين چکش RH 23
نام لاتين کمپاني سازنده چکش RHINO
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
دسته قطر 135-150
طول برحسب ميليمتر -
ويژگي ضدسايش
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش