دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 30 سر الماسه فورج

RH 30

RH 30

75,900 تومان
مشخصات محصول
برند محصول NKG
مدت ضمانت 2 سال
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي کمپاني سازنده چکش رينو
قطر برحسب ميليمتر 150
طول برحسب ميليمتر 1350
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش