دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) RH 30 سر الماسه فورج

RH 30

RH 30

75,900 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش RH 30
نام فارسي کمپاني سازنده چکش رينو
ويژگي ضدسايش
نوع سر سر الماسه فورج
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قطر برحسب ميليمتر 150
نام لاتين کمپاني سازنده چکش RHINO
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش