دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 141 سر معمولي

SOOSAN SB 141

SOOSAN SB 141

89,300 تومان
مشخصات محصول
قطر برحسب ميليمتر 164
طول برحسب ميليمتر 1500
نام فارسي چکش سوسان 141
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين چکش SOOSAN SB 141
ويژگي ضدسايش
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
برند محصول NKG
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش