دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 81 سر معمولی

SOOSAN SB 81

SOOSAN SB 81

50,300 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
رنگ مشکی
نام فارسي چکش سوسان 81
قطر برحسب ميليمتر 139
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين چکش SOOSAN SB 81
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش