دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 81سر شياردار

SOOSAN SB 81

SOOSAN SB 81

52,500 تومان
مشخصات محصول
طول برحسب ميليمتر 1200
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
رنگ مشکی
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
ويژگي ضدسايش
قطر برحسب ميليمتر 139
نام لاتين چکش SOOSAN SB 81
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش