دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 70 سر شياردار

SOOSAN SB 70

SOOSAN SB 70

51,900 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
ويژگي ضدسايش
نوع سر سر شياردار
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1200
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش