دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر الماسه فورج

SOOSAN SB 70

SOOSAN SB 70

55,200 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين چکش SOOSAN SB 70
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
رنگ مشکی
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
ويژگي ضدسايش
نام فارسي چکش سوسان 70
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش