دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر شياردار

SOOSAN SB 121

SOOSAN SB 121

76,500 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
طول برحسب ميليمتر 1500
نوع سر سر شياردار
نام لاتين چکش SOOSAN SB 121
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSA
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش