دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر الماسه فورج

SOOSAN SB 121

SOOSAN SB 121

85,400 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
طول برحسب ميليمتر 1500
مدت ضمانت 2 سال
نوع سر سر الماسه فورج
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
دسته قطر 150-165
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش