دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 140 سرمعمولي

SOOSAN SB 140

SOOSAN SB 140

89,300 تومان
مشخصات محصول
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام لاتين چکش SOOSAN SB 140
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
طول برحسب ميليمتر 1500
مدت ضمانت 2 سال
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
نام فارسي چکش سوسان 140
برند محصول NKG
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش