دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 140 سرمعمولي

SOOSAN SB 140

SOOSAN SB 140

89,300 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نوع سر معمولي
طول برحسب ميليمتر 1500
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
مدت ضمانت 2 سال
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام لاتين چکش SOOSAN SB 140
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش