دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 140 سر شياردار

SOOSAN SB 140

SOOSAN SB 140

85,300 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
مدت ضمانت 2 سال
قطر برحسب ميليمتر 164
طول برحسب ميليمتر 1400
نوع سر سر شياردار
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش