دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) SOOSAN SB 140 سر شياردار

SOOSAN SB 140

SOOSAN SB 140

85,300 تومان
مشخصات محصول
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
مدت ضمانت 2 سال
طول برحسب ميليمتر 1400
ويژگي ضدسايش
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
دسته قطر 150-165
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش