دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر الماسه فورج

SOOSAN SB 50

SOOSAN SB 50

38,100 تومان
مشخصات محصول
دسته قطر 95-125
طول برحسب ميليمتر 850
نوع سر سر الماسه فورج
قطر برحسب ميليمتر 98.5
نام لاتين چکش SOOSAN SB 50
ويژگي ضدسايش
مدت ضمانت 2 سال
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش