دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر الماسه فورج

SOOSAN SB 50

SOOSAN SB 50

38,100 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
برند محصول NKG
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
قطر برحسب ميليمتر 98.5
دسته قطر 95-125
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
نام فارسي چکش سوسان 50
نوع سر سر الماسه فورج
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش