دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر شياردار

SOOSAN SB 60

SOOSAN SB 60

43,600 تومان
مشخصات محصول
ويژگي ضدسايش
نام لاتين چکش SOOSAN SB 60
نام فارسي چکش سوسان 60
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
طول برحسب ميليمتر 1050
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نوع سر سر شياردار
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش