دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر شياردار

SOOSAN SB 60

SOOSAN SB 60

43,600 تومان
مشخصات محصول
قطر برحسب ميليمتر 120
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
نام فارسي چکش سوسان 60
دسته قطر 95-125
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نام لاتين چکش SOOSAN SB 60
نوع سر سر شياردار
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش