دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر معمولي

SOOSAN SB 100

SOOSAN SB 100

70,400 تومان
مشخصات محصول
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
طول برحسب ميليمتر 1350
نام فارسي چکش سوسان 100
دسته قطر 150-165
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
قطر برحسب ميليمتر 150
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش