دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر شياردار

SOOSAN SB 151

SOOSAN SB 151

108,600 تومان
مشخصات محصول
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
طول برحسب ميليمتر 1600
آلياژ کروم 42 موليبدن 4
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
قطر برحسب ميليمتر 175
عمليات حرارتي کويينچ و تمپر
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش