دانلود اپلیکیشن اندروید

قلم چکش هيدروليکي (پيکور) سر الماسه فورج

SOOSAN SB 151

SOOSAN SB 151

111,900 تومان
مشخصات محصول
شرکت توليدکننده محصول گروه صنعتي نوين کاوه
ويژگي ضدسايش
نام فارسي کمپاني سازنده چکش سوسان
قطر برحسب ميليمتر 175
نام لاتين کمپاني سازنده چکش SOOSAN
برند محصول NKG
شرايط ضمانت اگر شکست از قسمت داخل چکش، راد پين و يا نوک قلم اتفاق افتد.
نوع سر سر الماسه فورج
قلم چکش هيدروليکي (پيکور)
شرايط ضمانت
مدت ضمانت
برند محصول
شرکت توليدکننده محصول
آلياژ
عمليات حرارتي
ويژگي
رنگ
نوع سر
دسته قطر
طول برحسب ميليمتر
قطر برحسب ميليمتر
نام فارسي کمپاني سازنده چکش
نام لاتين کمپاني سازنده چکش
نام فارسي چکش
نام لاتين چکش